© M. D.
8.3.2010
šofér: Ibrahim
sprievodca: P. Jaroslav RINDOŠ, SJ
TEL AVIV – 400 tis. obyvateľov
severne od mesta JAFA
45 km od Jeruzalema
 
 TEL  – archeologický kopec
           AVIV – jačmeň, jarný mesiac pred Nisan
LÓT (LIDA) – letisko, kde sme pristáli
      
 apoštol Peter tu uzdravil Eneáša a Tabitu, býval v dome Simona Garbiara
Cestou na miesto ubytovania v Betleheme:
JAFA (JOPE – „pekný“) – mesto novodobo postavené r. 1909
                      – odtiaľ išiel prorok Jonáš, keď chcel ujsť pred Bohom
          – Peter tu mal videnie o očistených zvieratách
          – severne boli domy pre malomocných
MODIN – rodisko Matadiáša Makabejského – povstalec pri prenasledovaní židov (1.-3.  
       kapitola Makabejských)
                – jeho syn Šimon mu postavil pamätník ( 7 pyramíd)
LATRUN – v blízkosti Emauz  (Nikobol - víťazstvo)  Júda Makabejský – tu tiež bolo
povstanie, krížiaci (templári) postavili kláštor Pevnosť rytierov (Pevnosť     
dobrého lotra)
ŠARON – rovina od pobrežia Stredozemného mora,
smerom na východ – pahorky ŠEFELA (znížený, ponížený)
ďalej JÚDSKA VRCHOVINA smerom do Jeruzalema a Betlehema
brána ALIJA –(vystupovať, vstupovať)
RAMLA – založená 760? Arabmi
       
       významné miesto pre archeológiu a písma, našla sa tu tabuľka 11 x 7 cm
       z 10. storočia pred Kristom – sú na nej zaznamenané poľnohospodárske práce
       podľa mesiacov
GAZER (GEZER)
ABUGOS – dnes moderné mesto
       
         istý čas tu bola archa zmluvy, odkiaľ ju Dávid preniesol do Jeruzalema
na ceste z Jeruzalema do Betlehema vidieť hrobku Ráchel
BETLEHEM (EFRATA) – 800 m n.m.
 
          10 km od Jeruzalema, prakticky s ním splýva
19:30 ubytovanie a večera v hoteli LA FONTANA DE MARIA