© M. D.
11.3.2010 
HORA SINAJ – na nej dostal Mojžiš Desatoro (2270 m)
  – tu sa zjavil Boh v nezhárajúcom kríku
  1:30 budíček
  1:50 výstup na horu SINAJ (HOREB) a čakanie na východ slnka
  8:00 – 9:30 raňajky v kláštore, odchod k Červenému moru
11:15 – 13:15 Červené more
16:30 prechod cez hranice z Egypta do Izraela
          bolestný ruženec v autobuse
Autobusom kopírujeme cestu Izraelitov z Egypta
Púšť FARAN – žil tu Izmael – syn Agar
    10. kap. kniha Numeri (4. Mojžišova kniha)
    13. kap. kniha Numeri
KRÁĽOVSKÁ CESTA – viedla po náhornej plošine ako sme šli my
MORSKÁ CESTA (VIA MARIS) – lemovala pobrežie Stredozemného mora
Celková dĺžka Izraela od severu po AILAT – 416 km
21:00 večera v Betleheme