© M. D.
Púť do Izraela s výstupom na horu Sinaj
V dňoch 8. až 15. marca 2010 sa uskutočnila púť päťdesiatich veriacich z farnosti
Povýšenia Sv. kríža z Prešova-Sekčova do Izraela s výstupom na horu Sinaj v Egypte.
Iniciátormi tejto púte boli členovia speváckeho chrámového zboru Stauros, ku ktorým sa
pripojili ďalší veriaci a známi.
Hlavný „stan“ na putovaní po zasľúbenej zemi bol postavený v Betleheme, z ktorého
sme postupne spoznávali Jeruzalem, Betániu, Qumrán, Mŕtve a Červené more, horu Sinaj a
Ein Karem. Predposledný deň nastal presun do Nazareta, pri ktorom sme sa oboznámili s
Jerichom, obnovili sme si krstné sľuby pri rieke Jordán, vystúpili sme na horu Tábor, obnovili
manželské sľuby v Káne Galilejskej a navštívili najznámejšie chrámy v Nazarete. Záverečný
deň sme navštívili okolie Genezaretského jazera a horu Karmel.
Okrem dňa, keď sme boli v Egypte, sme každý deň oslavovali Pána aj Svätou Božskou
liturgiou. Do tohto slávenia sa s veľkou radosťou zapojili aj členovia zboru Stauros
zaspievaním liturgických skladieb zo svojho repertoáru.
Z veľkého množstva krásnych zážitkov vyniká slávenie sv. liturgie v nádhernom,
ikonami a freskami vyzdobenom, katedrálnom chráme gréckokatolického patriarchátu v
Jeruzaleme. Taktiež veľmi silným zážitkom bolo vidieť krst ponorením do rieky Jordán. 
Nemalou mierou k nášmu príjemnému poznávaniu prispel aj sprievodca z cestovnej
kancelárie o. SSLic. Jaroslav Rindoš SJ,  a o. Dipl. Theol.-Univ. Milan Kašperek, ktorý nás
usmerňoval a posilňoval duchovným slovom.
Táto púť nám taktiež ukázala naliehavosť pomoci kresťanom v tejto oblasti, ktorí vo
veľmi ťažkých podmienkach bránia nielen svoju ale aj našu vieru.
S odstupom času pri rozprávaní svojím blížnym o miestach, kde sa napĺňovala spása
ľudstva,  kde účinkoval náš Pán a Spasiteľ Ježiš Kristus, prežívame vo svojom vnútri návrat
na tieto posvätné miesta a určite sa aj na to vzťahujú slová z evanjelia „Božie kráľovstvo je
medzi vami“.