© M. D.
9.3.2010
7:30 raňajky
  8:30 odjazd do Jeruzalema
JERUZALEM – časti: severozápadná – kresťanská
   severovýchodná – arabská
   juhozápadná – arménska
   juhovýchodná – židovská
Vstup bránou (jej rôzne názvy):
LEVIA                 – podľa reliéfov
ŠTEFANOVA     – pre kresťanov, ňou vyviedli Štefana z mesta, keď ho išli kameňovať
PANNY MÁRIE – pre arabov, je v blízkosti domu Joachima a Anny - miesta, kde sa
         narodila Panna Mária
9:00   KRÍŽOVÁ CESTA  – v Ježišových časoch bola mimo mesta, lemovala hradby (múry)
začiatok pri pevnosti Antónia (dal ju postaviť Herodes Veľký a venoval cisárovi Antóniovi),
počas nepokojov tam Herodes sídlil, tam aj pilát Poncius (6. rímsky prokurátor) súdil Ježiša
PRETÓRIUM – sídlo prokurátora
1. zastavenie – vo dvore moslimskej školy – nenavštevuje sa
2. zastavenie – kaplnka Odsúdenia
ostatné na VIA DOLOROSA (Bolestná cesta)
3. zastavenie – oblúk z brány - ECE HOMO (Hľa, človek) aj kaplnka, dal postaviť Hadrián
4. zastavenie – kaplnka arménskej cirkvi
5.   –   9. zastavenie  ...
10. – 14. zastavenie – v bazilike Božieho hrobu
už v 12. storočí  sa konali „krížové cesty“,
až v 16. storočí sa objavuje 14 zastávok (zo Španielska františkáni preniesli do Talianska)
BAZILIKA BOŽIEHO HROBU ~VZKRIESENIA
– Konštantín postavil byzantskú stavbu ROTUNDA ANASTASIS (kaplnka  
   Vzkriesenia) na mieste Ježišovho hrobu ponúknutého od Jozefa Arimatejského
– neskôr vedľa postavili 5-loďovú byzantskú baziliku na mieste medzi ukrižovaním 
   a hrobom, miesto ukrižovania ostalo mimo chrámu celé pokryté mramorom
     
  – za čias Hadriána – chrám Venuši
  – dnešnú baziliku postavili krížiaci
– doska, na ktorej ležal Ježiš – miesto, kde ženy pomazali
    telo Ježiša po sňatí z kríža (medzi miestom ukrižovania a hrobom)
– hrob – 1. predsieň – izba anjela
10:00 liturgia v kaplnke Stretnutia zmŕtvychvstalého Ježiša s Máriou Magdalénou 
– spravujú františkáni (Zbor: Jedinorodnyj, Otčenáš)
13:00 Boží hrob (Zbor: Otčenáš, Christos Voskrese 1.)
13:30 – 15:00 bazár v Jeruzaleme
15:00 MÚR NÁREKOV
16:30 hrob z obdobia Ježiša Krista
17:00 návrat do Betlehema
19:00 večera
20:00 moleben k Bohorodičke (v jedálni)