© M. D.
12.3.2010
7:00 budíček
7:30 raňajky
8:15 EN KEREM (Vinohradný prameň)
– miesto života Zachariáša a Alžbety a narodenia Jána Krstiteľa
 
– stretnutie panny Márie s Alžbetou
9:00 liturgia v kostole NAVŠTÍVENIA PÁNA (Zbor: Otčenáš)
                                   2. list Timotejovi 3,10-15
MAGNIFIKAT na tabuliach v rôznych jazykoch (v slovenčine 3.
rad 2. zľava)
r. 1937 – architekt António Barluzzi – súčasný chrám postavený na základoch
    byzantského chrámu
5. st. – jaskyňa, v ktorej stál kostolík
8. st. –zbúraný Krížiakmi, obsadený Arabmi  a bývala tu arabská rodina
podľa tradície sa tu uchýlila Alžbeta s malým Jánom pred vraždením
neviniatok Herodesom, ukryla ho do studničky a prikryla kameňom
v 12. st. sa postavili 2 kostoly (v tom druhom sa vraj narodil Ján K.)
1951 – dogma o nepoškvrnenom počatí Panny Márie (Mikuláš Rusnák vypracoval
 najlepšiu štúdiu v latinčine na základe byzantskej tradície)
Kostol NARODENIA JÁNA KRSTITEĽA – krížiacka stavba (pamätné miesto)
Zachariášov chválospev na tabuliach v rôznych jazykoch
5. st. – 2 kaplnky – našli tam hroby, nápis Radujte sa svätí Boží (byzanský štýl)
12. st. kostol premenený na arabský hostinec - CAN pre putovníkov 
(ubytovanie ľudí + tiav)
17. st., potom v 19. st. zrekonštruovali františkáni
DOM ZACHARIÁŠA – jaskyňa vľavo v chráme
11:40 JERUZALEM
YAD VASHEM (pamätník, pomník, múr v - meno) – pamätník pre tých, čo nemajú
potomkov (citát z Izaiáša) v Jeruzaleme  
Návšteva:
Sála detí – pamätník pre 1,5 milióna zahynutých detí počas holokaustu 1944
(Abraham a Edita Spiegel z Beverly Hills, California)
Sála pamäti – urna s popolom obetí holokaustu zo všetkých známych koncentračných
táborov
Synagóga a areál parku SPRAVODLIVÍ MEDZI NÁRODMI – múr s pamätnými tabuľami
mien osobností ocenených týmto titulom (aj P.P.Gojdič)
15:00 BETLEHEM
 BAZILIKA NARODENIA
r. 326 – 1. byzanská bazilika na mieste narodenia Ježiša
 (zaznamenal Eusebius Cezarejský)
Jaskyňa narodenia:
- miesto narodenia a položenia do jasieľ, kde je hviezda pod schodom
- miesto jasieľ
- miesto klaňania troch kráľov – oltár troch kráľov
r. 540 – 614 Peržania baziliku nezbúrali, lebo na priečelí sú zobrazení traja
králi v perzských odevoch
r. 540    – prestaval Justinián
v 12. st. – križiaci zväčšili a zrekonštruovali
v 14. st. – zrekonštruovali františkáni, drevo z Talianska
Kostol SVATEJ KATARÍNY - na oltári sa uchovávajú zvyšky jasieľ (patrí františkánom)
           – hrobka HIERONYMA - do Betlehema prišiel r. 385
                                                   - izba, kde prekladal hebrejskú Bibliu do latinčiny (Vulgata)
                                                   - na stene mená pustovníčok a pustovníkov, ktorí prišli s ním
           – kaplnka zasvätená sv. Jozefovi – sen o úteku do Egypta
           – pripomienka neviniatok – našli sa kosti
Kostol JASKYŇA MLIEKA – na mieste, kde podľa legendy obelela skala, keď pár kvapiek
     mlieka po kojení na ňu padlo
Kostol POLE PASTIEROV
 
r. 1953 António Barluzzi – profilom pripomína stan (pripomienka na Rút)
GROTA – miesto, kde sa zjavil anjel pastierom
1.stor. objavili sa aj jaskyne z Herodesovej doby, ktoré boli premenené na obydlia
r. 400 – 700  silná mníšska komunita a život